Schneider IAD Certificate

Schneider IAD Certificate

บริษัท นูโว (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบออโตเมชั่น มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ โดยคัดเลือกสินค้าและโซลูชั่นที่มีคุณภาพ พร้อมการบริการในระดับมาตรฐานสากล ให้บริการนับตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการออกแบบและวางระบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละอุตสาหกรรม นูโว มุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบงานอย่างมืออาชีพให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

Schneider IAD Benefits

ด้วยศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรที่ผ่านการรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากบริษัทชไนเดอร์ อิเล็คทริค จึงทำให้ บริษัท นูโว (ประเทศไทย) มีการความรู้ความสามรถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านระบบไฟฟ้าควบคุม และออโตเมชั่น สำหรับงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โทร : +66 (2) 937 1711-13 แฟกซ์ : +66 (2) 937 1714 อีเมล์ : sales@th-nv.com บริษัท นูโว (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ (อาคาร A) ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900