About Nouveau

BUSINESS PERFORMANCE

บริษัท นูโว (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2558 โดยทีมวิศวกรผู้มากด้วยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มาอย่างยาวนานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสานต่อการบริการและต้องการยกระดับรูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท นูโว (ประเทศไทย) จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหา-จัดจำหน่ายอุปกรณ์ออโตเมชั่น และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร โดยครอบคลุมการบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบ รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมโดยผ่านการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า พร้อมบริการติดตั้งระบบ และบริการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ให้คำปรึกษา

ออกแบบ

จัดหาอุปกรณ์

ติดตั้ง

ฝึกอบรม

โดยในทุกขั้นตอนการดำเนินงานของทางบริษัทลูกค้าจะได้รับการดูแลและประสานงานโดยตรงกับทีมวิศวกรผู้รับผิดชอบจึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในแบบที่ลูกค้าต้องการ และด้วยความพร้อมรวมถึงศักยภาพที่มีอยู่อย่างรอบด้านของบริษัทฯ

จึงส่งผลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักอย่างเป็นทางการให้แก่ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในการนำเสนออุปกรณ์คุณภาพด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับระบบออโตเมชั่นในงานอุตสาหกรรม (Certified Industrial Automation Distributor) เพื่อร่วมกันยกระดับความพร้อมให้แก่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จให้แก่ลูกค้าทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและบรรดาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกท่านได้ก้าวไปสู่เป้าประสงค์ที่ท่านตั้งไว้ได้ดังต้องการ

VISION

บริษัท นูโว (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการระบบควบคุมอัตโนมัติในประเทศไทย

MISSION

บริษัท นูโว (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าจัดหาผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมอัตโนมัติคุณภาพสูงสำหรับลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การออกแบบ และการบริหารจัดการโครงการ โดยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และการร่วมมือระหว่างองค์กรกับลูกค้า รวมถึงบริษัทคู่ค้าเพื่อสร้างประสิทธิผลที่ดีในการดำเนินงาน

2558

ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ

บริษัท นูโว (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการพร้อมได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักอย่างเป็นทางการในด้านสินค้า ออโตเมชั่น (Automation & Drive)

2561

ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัท นูโว (ประเทศไทย) จำกัดได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 15 ล้านบาทเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

2562

ได้รับ Scheider IAD Certificate

บริษัท นูโว (ประเทศไทย) จำกัดได้รับ Scheider IAD Certificate จาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย

Goal in the future

เพื่อมุ่งสู่การมอบผลิตภัณฑ์และการบริการคุณภาพในระดับสากล บริษัท นูโว (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้พัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความพร้อมในการบริการ โดยการคัดสรรสินค้าตลอดจนผลิตภัณฑ์ด้านระบบไฟฟ้า และออโตเมชั่นไว้คอยรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกภาคอุตสาหกรรมเพื่อการบริการลูกค้าในระดับประชาคมอาเซียนได้แบบครบวงจร รวมถึงการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าทางด้านออโตเมชั่นชั้นนำของประเทศที่พรั่งพร้อมไปด้วยความเชี่ยวชาญและบริการที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย

โทร : +66 (2) 937 1711-13 แฟกซ์ : +66 (2) 937 1714 อีเมล์ : sales@th-nv.com บริษัท นูโว (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ (อาคาร A) ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900