Contact Us

ติดต่อเรา

บริษัท นูโว (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหา-จัดจำหน่ายอุปกรณ์ออโตเมชั่น และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

ที่อยู่

เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ (อาคาร A) ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อีเมล์

sales@th-nv.com

โทร

+66 (2) 937 1711-3

แฟกซ์

+66 (2) 937 1714

โทร : +66 (2) 937 1711-13 แฟกซ์ : +66 (2) 937 1714 อีเมล์ : sales@th-nv.com บริษัท นูโว (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ (อาคาร A) ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900