Nouveau is An official Schneider Distributor Your Trusted Automation Partner อ่านเพิ่มเติม

SERVICE

CAPABILITY

เราพร้อมให้การบริการลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน เพราะความพึงพอใจของลูกค้าคือส่วนสำคัญที่ทำให้เราพัฒนาสินค้าค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

MACHINE SOLUTION

INDUSTRIAL SOLUTION

EcoStruxure Hybrid DCS (formerly PlantStruxure PES)
คือการนำเอานวัตกรรมอัตโนมัติของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มาใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

Schneider IAD

Certificate

บริษัท นูโว (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบออโตเมชั่น มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ โดยคัดเลือกสินค้าและโซลูชั่นที่มีคุณภาพ พร้อมการบริการในระดับมาตรฐานสากล ให้บริการนับตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการออกแบบและวางระบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละอุตสาหกรรม นูโว มุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบงานอย่างมืออาชีพให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

PRODUCTS

เราได้เลือกสรรสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทระบบออโตเมชั่น จากในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

โทร : +66 (2) 937 1711-13 แฟกซ์ : +66 (2) 937 1714 อีเมล์ : sales@th-nv.com บริษัท นูโว (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ (อาคาร A) ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900